LordsWM.com
 
Authorization required | You are not logged in
 
5:57, 1383 online
 About the game 
 News 
 Sign in 
 Register 
 Top Players 
 Forum 
  #1317 Запорожская Сечь [Military clan] [22:00 - 12:00]
 163 heroes, battle glory: 5,096
37,611

 » Leader: st-leytenantRA
 » Deputy: _Крымский_

 » Warlord: YUREC111, Reiserin, Prokyror88
 » Treasurer: YUREC111
 » Storekeeper: YUREC111, максим 6 лет

 » Recruiter: YUREC111, KING_AHAHAC, Химарин, _Evelinn_
 » Chronicler: _котигорошко_, YUREC111
 » Herald: -_-Ukrainian-_-, orlyak, _Ulmo_, LVOVSKIY, YUREC111, ХитраЛисичка, Злопамятный Я, _Evelinn_, ВИТАХА-ОХОТНИК, -АСКОЛЬД

 » Clan page: http://www.heroeswm.ru/forum_messages.php?tid=2450752&page=last
 » Log


 Construction initialized! 

 Buildings: Commanding post, Tampering lair, Intelligence department, Embassy, Training tent
 Active bonuses: +1% +1 


 » Depository
Subdistricts under control: 9

1Bear Mountain-E3#147 Mithril ringUnder taxation of 55% by #2517 #2517100%
2Fairy Trees-W1#150 Manufactory of might 100%
3Fairy Trees-W2#314 Breastplate of grace manufactory 100%
4Fairy Trees-W3#335 Ore pit 100%
5Fairy Trees-W4#127 Blacksmith of courage 100%
6Harbour City-S1#357 Mithril mail factoryUnder taxation of 55% by #2301 #2301100%
7Harbour City-S2#273 Crystal cavernUnder taxation of 55% by #2301 #2301100%
8Harbour City-S3#158 Composite bow worksUnder taxation of 55% by #2301 #2301100%
9Harbour City-S4#294 Jewellery of ambitionUnder taxation of 55% by #2301 #2301100%


ВАС ВІТАЄ В СВОЇХ ЛАВАХ СЛАВНЕ ТОВАРИСТВО ЗАПОРІЗЬКЕ!!!

Исторія Запорізької Січі

(версія яку ісповідує наш клан)
Запорізьку Січ створили свободолюбиві кріпаки, які втомилися працювати на пана (Київського, Чернігівського, Польського,...) і терпіти спустошливі татарські набіги.
Побудувавши укріплений осередок нереєстрового Війська Запорізького, що був розташований за порогами Дніпра. Запорізька Січ була обведена високими валами з частоколом і зрубами, на які облаштовувалися гармати. На площі містилися будинки, школа, господарські та військові споруди, церква Покрови Пресвятої Богородиці. Поза валами був базар, продавали тут продукти своєї праці — рибальства і мисливства.
Навчившись боронити своє - почали здійснювати походи на злих ненаситних панів, бо у всіх залишилась рідня на призамкових землях. Не забували і про татарські землі, визволяючи бранців(ясир).
Побачивши їхні лицарські вміння, здобуті у вишколах і походах - царі, королі, хани почали наймати козаків, та заключати взаємовигідні угоди. Всі рахувалися із їхньою силою, і як завжди в всі часи хотіли знищити козацтво, як не мечем, то зрадою.
Приєднувались до козацького братства всі, хто розумів українську мову, в серці Бога носив, поважав справедливість, не боявся вмерти за брата. Це не заради приципу, а лише за для згуртованості і взаєморозуміня.

++++++ На диявола - хрест, а на ворога - меч!++++++

Чекаємо всіх хто опинився по за кланом. Козаки, повертайтеся на Січ! Прийшов час відродити козацький Бойовий Клан! Чекаємо також на поповнення наших рядів молодими козаками.

Умови вступу до Запорізької Січі:
1. Мати волелюбне козацьке серце(не залежно від національності і мови).
2. Мати 12 бойовий рівень.
3. Виконувати вимоги правил Імперії та Клану.
4. Сплатити у казну клану 5000 золотих(податок Імперії).
5. Мати скайп(не принципово).
6. Персонаж повинен бути основним (додатковим вхід заборонено).
7. Обовязково брати участь у захистах кланових підприємств.
Оплата працi для розвитку клана
Зам 3к
Воевода 2к
Казначей 2к
Кладовщик 3к
Вербы - за игрока 1к
------------------------------------------------------------------
Кількість обов'язкових захистів для кожного 10 у місяць, за не відіграні бої штраф 500*кількість не відіграних захистів!
Також є пільги які звільняють від обов'язкових захистів (встановлюється керівництвом за певні заслуги).
Порядок проведення захистів(захватів)

Заявки заповнюєм наступним чином:
Автоматична виплата пiсля бою 130%
Компенсація за дєф соло при зливі на 10% і меньше 100*БУ (на вимогу)
Якщо потребують обставини (терміново потрібно зайти у захист) дозволяється пити еліксир востоновлення (на вимогу компенується).

Вхiд вільний, обвic та рiзниця у лвл згiдно правил.

На захист необхідно одягати 2 крафтопушки або 1 крафтопуху + 2 броньки з крафтом [D10] - [D12]. Інші артефакти із гос фулу (дозволяєтся одягати 2 артефакти із бомже фула).
Різниця у лвл 2 не більше!

В останні 5 хвилин заповнюємо по необхідності, бажано дотримуватися різниці в лвл + -2

ВАЖЛИВО !!!
При порушенні правил, у разі програшу винуватець компенсує повну вартість обвісу своєму напарникові.

2) Якщо пвп дэф всім в чат!!!!

3. Вимоги до вміння фракції.

В бої заходити з 9 вмінням поточної фракції. При меньшому вмінні, необхідно випивати зілля фракції або компенсувати одяганням додаткового крафту.

------------------------------------------------------------------
Клан позики:
Для отримання кредиту потрібно звернутися до глави, заступнику або скарбника і повідомити мету і суму.
Для отримання необхідно:
Прибивати в клані не менше 2-х місяців.
Відсутність великих мінусів в рулетці.
Відсутність інших незакритих боргів.
Активність в грі(мін 10 захистів на місяць).

------------------------------------------------------------------
Ковалі клану:
БойсяБой - ремонт для сокланівців на 90% за 101%
ХитраЛисичка - ремонт для сокланівців на 90% за 101%
Denmartin30 - ремонт для сокланівців на 90% за 101%
Grozan - ремонт для сокланівців на 90% за 101%
QuerimBeach - ремонт для сокланівців на 90% за 101%
сергей1705 - ремонт для сокланівців на 90% за 101%
Lindemann - ремонт на 80% за 80%
Super_agresor - ремонт на 70% за 70%

Крафтери клану:
БойсяБой - 5х11 на зброю, 5х8 на броню, 5х7 на ювелірку
-------------------

Війскові Звання Запорізької Січі:
Козак - присвоюється щодо вступу в клан. Не дає жодних привілеїв і КК.
Наказний - присвоюється після 50 перемог в захистах підприємств, КК ліміт - 10к. (На вимогу повертається вступний внесок 5к)
Урядник - присвоюється після 75 перемог в захистах підприємств, КК ліміт - 15к.
Вахмістр - присвоюється після 100 перемог в захистах підприємств, КК ліміт - 20к. (Премія 10к)
Хорунжий - присвоюється після 150 перемог в захистах підприємств, КК ліміт - 25к. (Премія 15к)
Сотник - присвоюється після 200 перемог в захистах підприємств, КК ліміт - 30к. (Премія 20к) Кількість обов'язкових захистів на місяць - 5.
Осавул - присвоюється після 350 перемог в захистах підприємств, КК ліміт 50к. (Премія30к) Кількість обов'язкових захистів на місяць - 3.
Військовий старшина - присвоюється після 500 перемог в захистах підприємств, КК ліміт 75к. (Премія 50к) Знімаються обов'язкові щомісячні захисту, дається право ходити в захисти за бажанням.
Керівництво:
Кобзар - присвоюється після отримання чину - Літописець, не впливає на ліміт КК.
Військовий Отаман - присвоюється після отримання чину - воєвода, КК ліміт - 100к
Наказний Отаман - присвоюється після отримання чину - скарбник. КК Ліміт 150к.
Кошовий Отаман - заступник глави клану. КК ліміт 200к.
Гетьман - глава клану. КК ліміт 250К.История Запорожской Сечи

Запорожскую Сечь создана свободолюбивыми крепостными, которые устали работать на господина (Киевского, Черниговского, Польского,...) и терпеть опустошительные татарские набеги.
Построив укрепленный очаг нереестрового Войска Запорожского за порогами Днепра. Запорожская Сечь была обведена высокими валами с частоколом и срубами, на которые обустраивались пушки. На площади содержались дома, школа, хозяйственные и военные постройки, церковь Покрова Пресвятой Богородицы. За валами был базар, продавали здесь продукты своего труда — рыболовства и охоты.
Научившись защищать свое - начали совершать походы на злых ненасытных господ, ибо у всех осталась родня на призамкових землях. Не забывали и о татарских землях, освобождая пленных(ясыр).
Увидев их рыцарские умения, полученные в семинарах и походах - цари, короли, ханы начали нанимать казаков, и заключать взаимовыгодные соглашения. Все считались с их силой, и как всегда во все времена хотели уничтожить казачество, как не мечом, так предательством.
Присоединялись к казацкому братству все, кто понимал украинский язык, в сердце Бога носил, уважали справедливость, не боялись умереть за брата. Это не ради принципа, а лишь для сплоченности и взаимопонимания.

++++++ На дьявола - крест, а на врага - меч!++++++

Ждем всех кто оказался за кланом. Казаки, возвращайтесь на Сечь! Пришло время возродить казацкий Боевой Клан! Ждем также на пополнение наших рядов молодыми казаками.

Условия вступления в Запорожской Сечи:
1. Иметь вольнолюбивое казацкое сердце(не зависимо от национальности и языка).
2. Иметь 12 боевой уровень.
3. Придерживаться правил Империи и Клана.
4. Уплатить в казну клана 5000 золотых(налог Империи).
5. Иметь скайп(не принципиально).
6. Персонаж должен быть основным (дополнительным вход запрещен).

Оплата труда для развития клана
Зам 3к
Воевода 2к
Казначей 2к
Кладовщик 3к
Вербы - за игрока 1к
------------------------------------------------------------------
Количество обязательных защит для каждого 10 в месяц, за не отыгранные бои штраф 500 * количество не отыгранных защит!
Также есть льготы освобождающие от обязательных защит (устанавливаются руководством за определенные заслуги).
Порядок проведения защит(захватов)
Автоматическая выплата после боя 130%

Вход в заявки свободный. Соблюдаем правила по обвесу и разницу в лвл.

На защиту необходимо одевать 2 крафтопушки или 1 крафтопуху + 2 броньки с крафтом [D10] - [D12].
Другие артефакты из гос фула (разрешается одевать 2 артефакта (не больше) с бомже фула.
Разница в уровнях не больше 2!

В последние 5 минут заполняем по необходимости, желательно придерживаться разницы в лвл +-2
ВАЖНО!!!
При нарушении правил, в случае слива виновник компенсирует полную стоимость обвеса своему напарнику.

2) ЕСЛИ идет пвп дэф всем в чат!!!!

3. Требования к умению фракции.

В бои заходить с 9 умением текущей фракции. При меньшем умении, необходимо выпивать зелье фракции или компенсировать одеванием дополнительного крафта.

------------------------------------------------------------------
Клан кредиты:
Для получения кредита нужно обратиться к главе, заму или казначею и сообщить цель и сумму.
Для получения необходимо:
Состоять в клане не менее 2х месяцев.
Отсутствие больших минусов в рулетке.
Отсутствие других не закрытых долгов.
Активность в игре (мин 10 защит в месяц).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Кузнецы клана:
БойсяБой - ремонт для клана на 90% за 101%
ХитраЛисичка - ремонт для клана на 90% за 101%
Denmartin30 - ремонт для клана на 90% за 101%
Grozan - ремонт для клана на 90% за 101%
сергей1705 - ремонт для клана на 90% за 101%
Lindemann - ремонт на 80% за 80%
Super_agresor - ремонт на 70% за 70%

Крафтери клана:
БойсяБой - 5х11 на оружие, 5х8 на броню, 5х7 на ювелирку
------------------------------------------------------------------Наш клан пользуется клановой статистикой от сайта masati.ru/warstat

Внешней "политикой" клана занимается #Крым!

1.Offline -_-Ukrainian-_- 15 Козак | Володимир 
2.Offline xXx_Germes_xXx 14 Козак | Совість клану 
3.Offline free_666 16 Козак 
4.Offline st-leytenantRA 18 Гетман 
5.Offline Hermit 11 Козак 
6.Offline iNexus 16 Козак 
7.Offline orlyak 15 Козак | Богдан | Тернопіль | Skype - tbp0905 | ГТ 
8.Offline _котигорошко_ 16 Козак | Кобзар 
9.Offline Immortal1987 17 Наказний 
10.Offline Lemon77 15 Козак 
11.Offline Denmartin30 18 Козак | Коваль 90/101 
12.Offline Характер 14 Козак 
13.Offline Dj DOKA 15 Козак| Тимчасово у реалі 
14.Offline Lindemann 15 Козак 
15.Offline никусик 3 14 Хорунжий l ГТ l 
16.Offline proHunter 16 Козак 
17.Offline чюня 16 Вахмістр | ГТ Старшина 
18.Offline Kosmosvt 16 Козак 
19.Offline БойсяБой 17 Козак | Коваль та крафтер клана | Старшина 
20.Offline ukr_gashek 14 Західний козак 
21.Offline _Ulmo_ 18 Хорунжий 
22.Offline LVOVSKIY 19 Козак 
23.Offline я как я 12 Козак | ГТ 
24.Offline Легран 13 Козак 
25.Offline _1_Richard_1_ 15 Козак | ГТ 
26.Offline Olchi 11 Козак 
27.Offline _Скоропадський_ 15 Козак 
28.Offline Kucher25 16 Козак 
29.Offline цэцэрон 17 Урядник 
30.Offline YUREC111 17 Наказний Отаман | Юрій 
31.Offline ХитраЛисичка 12 Вахмiстр | Коваль 90/101 
32.Offline Злопамятный Я 7 Вільний козак | Тимчасово у реалі 
33.Offline _Кофеман_ 16 Урядник 
34.Offline KING_AHAHAC 14 Козак | Вербовщик 
35.Offline amram 12 Козак 
36.Offline leotech11 11 Козак 
37.Offline PALKOI PO SPINE 14 Козак 
38.Offline Попельня 12 Вахмістр 
39.Offline Химарин 11 Козак | Вербовщик | г.Геническ 
40.Offline Acid_Knight 16 Один із засновників ЗС | Другий Гетьман 
41.Offline иванович44 11 Козак 
42.Offline valermoon 17 Козак - навсегда! 
43.Offline Крутой_болт 14 Наказний 
44.Offline BeTmEn28 10 Козак 
45.Offline Владычица Тени 12 Козачка | Елена 
46.Offline тристамчик 10 Козак 
47.Offline Killbein 14 Козак 
48.Offline Soloplz 17 Вiйсковий Отаман | Андрiй | 
49.Offline нови4ок777 11 Козак 
50.Offline ХовВар 15 Козак | Артём 
51.Offline Honor_Ice 12 Козак | Дмитрий 
52.Offline teragef 14 Козак 
53.Offline ХХХтварьХХХ 11 Козак 
54.Offline _Джон_Сноу_ 15 Козак 
55.Offline ПриветСоДна 11 Козак 
56.Offline алекс95 8 Козак 
57.Offline KokosNikitos 12 Козак 
58.Offline _-Dark_Angel-_ 13 Козак 
59.Offline Put Satanachia 17 Вахмiстр | Саня 
60.Online Катаникотаель 12 Козак 
61.Offline gangsta-kill 12 Козак 
62.Offline gajed 15 Козак 
63.Offline david127 12 Козак 
64.Offline MIKusha 12 Козак | Игорь 
65.Offline Японец_Токио 16 Козак 
66.Offline Барики 9 Козак 
67.Offline Cheeper 10 Козак 
68.Offline bogdan036113 14 Козак 
69.Offline QuerimBeach 13 Козак | Коваль 90/101 l тимчасово у реалi 
70.Offline V J 12 Козак 
71.Offline Жлок 16 Козак 
72.Offline ЗемляМояСтихия 10 Козак 
73.Offline pro1006e3HuKa 13 Козак 
74.Offline 4Оксана4 13 Козачка 
75.Offline ЧеловекИзСтали 11 Козак 
76.Offline Томми_Ган 15 Козак 
77.Offline olinn 11 Сотник 
78.Offline 1ельф 15 Козак 
79.Offline _Джинн_ 9 Козачка 
80.Offline _Evelinn_ 9 Козачка 
81.Offline _Eliss_ 10 Козачка 
82.Offline Инквизитор-- 14 Козак 
83.Offline Vovanqwe 14 Козак 
84.Offline Super_agresor 15 Козак| Коваль 70/70 
85.Offline Popium 13 Козак 
86.Offline d1sabled 13 Козак 
87.Offline а-р-к-а-д-е-е-ц 15 Козак 
88.Offline derektor7777 16 Урядник 
89.Offline Хомякантроп 16 Козак 
90.Offline Сурьезный 15 Козак 
91.Offline __kenny__ 11 Козак 
92.Offline Николас78 10 Козак 
93.Offline Верховний 10 Урядник 
94.Offline МОЛОТ___РОКА 13 Козак 
95.Offline Vova26 13 Козак 
96.Offline 5зубр5 9 Козак 
97.Offline Шуляч 12 Наказний 
98.Offline Трупачок 9 Козак 
99.Offline Jeckosa 8 Козак 
100.Offline Reiserin 18 Вiйсковий Отаман | Іван 
101.Offline Dzhugan 16 Козак | Олег 
102.Offline serg volkov 17 Сотник | Комірник | Сергій 
103.Offline N_i_A 9 Козак 
104.Offline Deboju 10 Козак 
105.Offline Коваль16 13 Наказний 
106.Offline птоломей 16 Козак 
107.Offline Ракод 14 Урядник 
108.Offline Kotik 11 Козак 
109.Offline skairos123 12 Козак 
110.Offline kolori 10 Козак 
111.Offline alex201277 18 Урядник 
112.Offline Janatan 11 Козак 
113.Offline with_Nervo 8 Козак 
114.Offline Ligitech 16 Козак 
115.Offline Grozan 15 Козак | Коваль 90/101 
116.Offline --Магия-- 12 Козак 
117.Offline _Dark Snipers_ 11 Козак 
118.Offline Киоса-смерти 9 Козак 
119.Offline Ратоборецъ 15 Козак 
120.Offline Хапни 9 Наказна l Козачка доча 
121.Offline 2012max 12 Козак 
122.Offline -Demetr- 14 Козак 
123.Offline AngelDarcknes 15 Козак 
124.Offline Yrpo3a 9 Козак 
125.Offline тильб 16 Урядник 
126.Offline SilentGuy 15 Козак 
127.Offline ArchetBudMag 9 Козак 
128.Offline _Vlad_99 13 Козак 
129.Offline БУДУ НАКАЗЫВАТЬ 14 Козак 
130.Offline Непокорный_гном 18 Козак 
131.Offline _Нинок_ 12 Козак 
132.Offline мор73 18 Козак 
133.Offline pyka_lico 11 Козак 
134.Offline 1997саяна 11 Козак 
135.Offline _FireTur_ 12 Козак 
136.Offline мёдовик 15 Наказний 
137.Offline Monolitnaya 13 Козачка 
138.Offline -страж ада- 11 Козак 
139.Offline SONY_ERICSSON_c 13 Козак 
140.Offline ВИТАХА-ОХОТНИК 16 Козак, один з гетьманів 
141.Offline DEAD_GUDVIN 13 Козак 
142.Offline --очень_злой-- 13 Козак 
143.Offline YRCHIK 11 Козак 
144.Offline Khaal Drago 10 Козак 
145.Offline тарсо 15 Козак 
146.Offline максим 6 лет 18 Урядник 
147.Offline oleg_c94 15 Козак 
148.Online SAGALIK 17 Козак 
149.Offline WITCHER90 11 Козак 
150.Offline indigo96 13 Козак 
151.In combat Mrs Master 17 Козак 
152.Offline -АСКОЛЬД 14 Козак 
153.Offline Stealzzz 9 Козак 
154.Offline Andriy_REP 16 Козак 
155.Offline pirania2 12 Козак 
156.Offline абесалом 13 Козак 
157.Offline бахмат91 10 Козак 
158.Offline _Крымский_ 18 Кошовий Отаман 
159.Offline Chelya_the_best 15 Козак 
160.Offline сергей1705 19 Козак| Коваль 90/101 
161.Offline Prokyror88 17 Вiйсковий Отаман 
162.Offline Бульдозер 1992 10 Козак 
163.Offline demorterur 13 Козак 
2008-2019, online games LordsWM